தொழில் செய்திகள்

கரி BBQ கிரில்லின் முக்கிய அம்சங்கள்

2023-07-21
கரி BBQ கிரில் என்பது ஒரு வகை வெளிப்புற சமையல் சாதனமாகும், இது உணவை வறுக்கவும் பார்பிக்யூவும் செய்ய பயன்படுகிறது. சமையலுக்கு வெப்பத்தை உருவாக்க கரி ப்ரிக்யூட்டுகள் அல்லது கட்டி கரியை எரிப்பதன் மூலம் இது செயல்படுகிறது. கரி கிரில்ஸ் உணவுக்கு புகைபிடிக்கும் சுவையை வழங்கும் திறனுக்காக பிரபலமாக உள்ளது, இது பலரை கவர்ந்திழுக்கிறது.

கரி BBQ கிரில்லின் முக்கிய அம்சங்கள்:

சமையல் மேற்பரப்பு: முக்கிய கிரில்லிங் பகுதி உணவு சமைப்பதற்காக வைக்கப்படுகிறது. இது துருப்பிடிக்காத எஃகு, வார்ப்பிரும்பு அல்லது பீங்கான் பூசப்பட்ட தட்டுகள் போன்ற பல்வேறு பொருட்களால் செய்யப்படலாம்.

கரி தட்டி: கரி தட்டி சமையல் மேற்பரப்பிற்கு அடியில் அமைந்துள்ளது மற்றும் சரியான எரிப்புக்காக காற்று சுற்றுவதற்கு அனுமதிக்கும் போது கரியை இடத்தில் வைத்திருக்கிறது.

சாம்பல் பிடிப்பான்: சமையல் செயல்பாட்டின் போது உருவாகும் சாம்பலை சேகரிக்க பல கரி கிரில்ஸ் கரி தட்டுக்கு கீழே சாம்பல் பிடிப்பான் உள்ளது. இது சுத்தம் செய்வதை எளிதாக்குகிறது.

மூடி: கரி கிரில்லின் இன்றியமையாத அங்கமாக மூடி உள்ளது, ஏனெனில் இது வெப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது மற்றும் சமையல் செயல்முறையை சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கிறது. சில கிரில்களில் காற்றோட்டத்தை நிர்வகிக்க மூடியில் சரிசெய்யக்கூடிய வென்ட்கள் உள்ளன.

வெப்பநிலை கட்டுப்பாடு: கரி கிரில்லில் வெப்பநிலைக் கட்டுப்பாடு முதன்மையாக வென்ட்கள் அல்லது டம்ப்பர்கள் மூலம் கிரில்லில் நுழையும் காற்றின் அளவை சரிசெய்வதன் மூலம் அடையப்படுகிறது. அதிக காற்றோட்டம் வெப்பத்தை அதிகரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் குறைந்த காற்றோட்டம் அதை குறைக்கிறது.

பெயர்வுத்திறன்: சில கரி கிரில்ஸ் எடுத்துச் செல்லக்கூடியதாகவும் இலகுரகதாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, அவை முகாம், பிக்னிக் அல்லது டெயில்கேட்டிங் செய்வதற்கு ஏற்றதாக அமைகின்றன.

கிரில் அளவு: கரி கிரில்ஸ் சிறிய போர்ட்டபிள் மாடல்கள் முதல் பெரிய, பல அடுக்கு கிரில்ஸ் வரை பல்வேறு அளவுகளில் வருகின்றன.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept