தொழில் செய்திகள்

  • ஒரு பார்பிக்யூ கிரில் அல்லது பார்பிக்யூ கிரில் (ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் பார்பிக்யூ அல்லது பார்பி என அழைக்கப்படுகிறது) என்பது கீழே இருந்து வெப்பத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உணவை சமைக்கும் ஒரு சாதனமாகும். கிரில்களில் பல வகைகள் உள்ளன, பெரும்பாலானவை எரிவாயு எரிபொருள், கரி அல்லது மின்சாரம் ஆகிய மூன்று வகைகளில் ஒன்றாக உள்ளன.

    2023-04-10

  • வெளிப்புறக் கூடங்களுக்கு பொதுவாக மூன்று வகையான துணிகள் உள்ளன, PU பூசப்பட்ட துணி, சிலிகான் பூசப்பட்ட நைலான் மற்றும் கச்சா பென்சீன் ஃபைபர்.

    2022-06-28

  • கேஸ் பார்பிக்யூ கிரில்ஸ் உணவகங்கள் மற்றும் பார்பிக்யூ கடைகளில் மிகவும் பொதுவான வகை பார்பிக்யூ கிரில்ஸ் ஆகும், ஏனெனில் கார்பன் கிரில்ஸ் இப்போது பல்வேறு இடங்களில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் இது வேலை செய்ய மிகவும் மாசுபடுத்துகிறது, மேலும் எரிவாயு பார்பிக்யூ கிரில்களின் உபகரணங்கள் ஆற்றலைச் சேமிக்கிறது மற்றும் சேமிக்கிறது. ஆற்றல். மின்சாரம் மற்றும் பார்பிக்யூ கிரில்களின் தொடர்ச்சியான வெப்பமாக்கல் மற்றும் வேகமாக எரியும் செயல்திறன் ஆகியவை மிகச் சிறந்த செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் பெரும்பாலான வணிகங்களில் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன.

    2022-03-25

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept